Keypstreytir

Vilkår & Handelsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer fra Blómuhúsið.

Blómuhúsið

Heykavegur 2

FO100 Tórshavn

V – Tal: 643890

Tel. 513050

E-mail: blomuhusid@blomuhusid.fo

 

Bestillinger

Ved levering i de fleste større byer er det muligt at afgive bestilling også efter kl. 12.00 til levering samme dag. Ved levering til landområder og mindre byer, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00, for at kunne levere samme dag. Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 11. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Bemærk, at det kan forekomme, at Blómuhúsið omdirigerer din bestilling til en anden blomsterbutik.

Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives helst senest dagen før inden kl. 17.00. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 13.00 eller før skal afgives senest kl. 17.00 dagen før. For levering efter kl. 10.00, skal vi have din bestilling senest 3 timer før begravelsen finder sted. Finder begravelsen sted en mandag inden kl. 10, skal bestillingen afgives senest søndag kl. 14.00.

Hvis modtageren ikke er hjemme

Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente chokoladen snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren  kontaktet pr. telefon – hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted, hvis leverancen er i Færøerne. Vi bekræfter ikke leverancer leveret i udlandet.

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din ordre inden for almindelig butiks-åbningstid (hvilket er frem til kl. 17.30). Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Til ikke brofaste øer kan det forekomme at vi ikke leverer personligt, men dette hører køber fra os.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express

Bemærk

Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Alle kunder modtager ved internetkøb en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor. Alle kontrakter indgås på dansk eller engelsk.

Reklamationer

Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Blómuhúsið uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Blómuhúsiðs kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.

Persondatapolitik

Når du bestiller en blomster- eller vinhilsen, registreres de oplysninger, du selv har afgivet (modtager/afsender navn og adresse, korttekst, din e-mail adresse og hvilke varer du ønsker leveret). Oplysningerne registreres i vores database i ukrypteret form.

Oplysningerne fra bestillingerne videregives ikke i markedsføringsøjemed, og vi sender ikke uopfordrede e-mails/SMS’er ud fra disse oplysninger. Vi opbevarer oplysningerne i 5 år. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Cookies

Når du besøger Blómuhúsið, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personfølsomme oplysninger gemt i vores cookies. Ved at benytte Blómuhúsið accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Blómuhúsið påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Blómuhúsið fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Blómuhúsið er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Blómuhúsið som forsætlig eller uagtsom. Blómuhúsið kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.